Er insekter vigtigere end europæiske mennesker

Der hersker fuldstændig panik på alle niveauer i den tyske delstat Bayern – og Tyskland i øvrigt – fordi man må redde insekterne, som er udryddelsestruede.
Dette i grel modsætning til den ligegyldighed – nej nærmere fanatiske glæde over, at hvide tyskere er i færd med at forsvinde og blive erstattet af brune og sorte indvandrere

Ein Erfolg – in der Sache aber stehen wir am Anfang

2 thoughts on “Er insekter vigtigere end europæiske mennesker”

  1. Jamen er det ikke fantastisk? Over alt i verden falder antallet af hvide mennesker dramatisk, vi er faktisk mindst lige så udryddelsestruede som bier og pandabjørne. Men siger man det mindste pip om det og om, at vi jo godt kunne tænke os af beholde vore habitat for os selv, så skal man høre på hyl og skrig om racisme, fremmedhad, “White supremacy” m. v. Hvide mennesker udgør nu 8-9%, blonde mindre end 2% af verdens befolkning, danskere mindre end en promille. Vi vil jo bare have vores “reservater” i fred.

  2. Det burde være logik for perlehøns at vi OGSÅ vil beholde vores habitat. Men nej. Åbenbart er vore ledende politikere endnu dummere end nævnte fugle eller så er det eneste som betyder noget, at deres undersåtter kan holde på en stemmeblyant og sætte krydset på de “rigtige” kandidater.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *