Hans Gammeltoft-Hansen

Skuer mod det multikulturelle Paradis

Et persongalleri over de deltagende i, hvad en TV-udsendelse har kaldt “Kampen om indvandringen” må nødvendigvis begynde med denne finkulturelle, fløjtespillende juraprofessor, der var hovedpersonen bag UDLÆNDINGELOVEN af 1983

I udsendelsen fra 2.3.2018 med undertitlen “Verdens mest menneskevenlige lov”, der op til Folketingsvalget (nu) genudsendes på DR2 TV, høres professor Gammeltoft-Hansen og daværende afdelingschef i Justitsministeriet, Lars Troldborg, kommentere deres arbejde i det lovforberedende folketingsudvalg, som skulle føre frem til UDLÆNDINGELOVEN af 1983 – den lov, der ville svinge ladeporten vidt åben for masseindvandringen:

PROGRAMINFO: Historien om det største drama i dansk politik fortalt af toppolitikerne selv. Gennem 25 år er politiske karrierer blevet skabt eller styrtet i grus og folketingsvalg vundet eller tabt på udlændingepolitikken. Det hele begynder i 1983 med “verdens mest menneskevenlige lov”, som bliver vedtaget i Folketinget til den konservative justitsminister Erik Ninn – Hansens store ærgrelse.

Gammeltoft-Hansen og Troldborg høres her fra 6 min.5 sek. inde i udsendelsen (1:6)

Hans hovedmodstander gennem årene, pastor Søren Krarup, som også vil optræde på disse sider, har ofte beskrevet ham, og flere af disse omtaler bringes her i opbygningen af billedet af denne mand. Men som indledning foretrækker jeg denne omtale i bogen:

DER VAR ET YNDIGT LAND af Mogens Camre, Ole Hasselbalch og Lars Hedegaard, s. 302-305

En enkelt beskrivelse af Gammeltoft-Hansen er dog på sin plads allerede her:

Om Gammeltoft-Hansen var helt ufatteligt naiv – hvad lydudsendelsen og hans karriere synes at modsige – eller han er landsforræder nr. 1, må en fremtidig retssag afgøre, hvis det kan nås. Men kan denne mand ikke dømmes efter den moderniserede Straffelovs Kapitel 12 om landsforræderi, kan ingen…

I hvert fald er pladsen ledig på Gråbrødre Torv i København til en skamstøtte over ham, efter at skamstøtten over Danmarks værste landsforræder, Corfitz Ulfeldt, blev fjernet i 1842 og anbragt i Nationalmuseet. Artikel forsvundet, men et billede fra artiklen er her:

En kommentator under artiklen om Uffe Østergaard uddyber:

Corfitz Ulfeldt – en væmmelig landsforræder Corfitz Ulfeldt styrede Danmark i flere måneder efter kong Christian 4.s død før hans svoger, Frederik 3., blev indsat som konge. Ulfeldt gik snart i svensk tjeneste, fjendens tjeneste, og arbejdede flere år på at ophidse den svenske regering imod Danmark. Ulfeldt udlånte af egen lomme den svenske konge den formidable sum af 150.000 rigsdaler; penge, som han med stor sandsynlighed havde taget fra den danske statskasse. På Gråbrødretorv i København var opsat en skamstøtte, så folk kunne spytte på den eller bande og fremsige skældsord, når de gik forbi, ja, endog gerne lade deres vand på den. I 1657 deltog Corfitz Ulfeldt, under den første af Karl Gustav-krigene, i den svenske konge Karl 10. Gustavs felttog mod Danmark, og han optrådte for at fremme sin egen karriere som svenskernes forhandler ved fredsslutningen i Roskilde 1658.

Sådan foregik landsforræderi i gamle dage, og bedømmelsen var håndfast. I dag er billedet anderledes og Straffeloven må følge med

2 thoughts on “Hans Gammeltoft-Hansen”

    1. Uanset hvor lang tid, der måtte gå, før danskerne igen bliver herrer i eget land, vil det være en spændende idé at Gråbrødre Torv igen får en skamstøtte, nu af hr. Gammeltoft

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *