Her finder du mere eller mindre fremtrædende personer med interesse for emnet, beskrevet så objektivt og nøgternt som muligt. Altså slet ikke kun landsforræder-typer, men også gæve patrioter og dem midt imellem, der er svære at blive kloge på, sikkert fordi de vil kunne hoppe til begge sider hvis regnskabets time skulle komme – eller ikke……’

18 thoughts on “Persongalleri”

 1. Måske for sent ? Og vi har også en stor offentlig sektor (900.000) samt nu en Statsgæld ifht BNP på 37 %….de egentlige bagmænd må stilles til regnskab.

  1. Det er ikke for sent. Tingene udvikler sig til vores fordel i disse år, og ganske langsomt, men sikkert, vil kravet om at stille bagmændene til regnskab for deres uansvarlighed vokse sig større.

 2. Det er et prisværdigt initiativ, Kim, som jeg straks har støttet efter evne.
  Personligt er jeg lidt spændt på, hvilken behandling det vil få i Folketinget, skulle det få tilstrækkelig opbakning til at komme på dagsordenen.
  Men … ! Er det ikke meget optimistisk at forvente, at den anklagede vil fælde en retfærdig dom over sig selv?
  Jeg spørger, fordi den alt overvejende del af folketingsmedlemmerne tilhører gruppen af bilderberg-jøder, der er internationalister og arbejder for EU og en ny verdensorden. De ser sig selv som grundlæggere af en kommende verdensregering, der næppe får sæde i København. Disse mennesker er kun formelt skyldige i forræderi, for deres loyalitet ligger ikke først og sidst her i landet til fordel for Danmark. De er eksklusivt loyale over for et internationalt syndikat af magtjøder! Dermed føler de intet ubehag og ingen fortrydelse ved at prisgive danskernes fædreland til en fremmedinvasion, der vil medføre nationens undergang.
  Det kan allerede være for sent at appelere til loven. Forestillingen om, at dette demokratiske sikkerhedsnet, du satser på, skulle have nogen effekt i et allerede korrumperet system, hvor demokratiet som overordnet princip for længst er afskaffet og erstattet af et politisk teater, kræver sin gode fantasi. Det regerende system sikrer til højre og venstre, at magten ikke glider bilderbergerne af hænde. Det er i virkeligheden let at regne ud, hvorfor det er hip som hap, hvordan vi stemmer. Det seneste halve århundrede har vist, at intet ændrer sig som følge af demokratisk valgdeltagelse.
  Derfor er det vigtigere at undersøge generelt, hvorfor demokratiet er sat ud af kraft, og hvem der er ansvarlige.
  Indtil tilstrækkeligt mange danskere (“danskere” i modsætning til dem, der kalder sig “danske”) har fattet intrigen og sætter foden i døren, får vi lov at patte videre på narresutten… “Dikke, dikke lille dansker, du er da en sød lille troskyldig fyr. Nu skal du bare slumre videre.”
  Men held og lykke, Kim, med dette retskafne projekt. Jeg håber at blive positivt overrasket, men frygter, at det, jeg har observeret gennem de seneste tre årtier, ikke blot er resultatet af et forbigående forræderi, men en overlagt og målrettet prisgivelse af nationen og Danmark.

  1. Du har ret klart redegjort for situationen og stillerne af borgerforslaget gør sig næppe heller de store illusioner. For så vidt borgerforslaget når frem til behandling i folketinget, vil det formodentlig få en endnu ringere medfart end borgerforslaget om forbud mod omskæring af mindreårige drenge. Det er imidlertid en ny mulighed, vi har fået her, og håbet er, at få rejst spørgsmålet og få flest muligt enkeltpersoner gjort opmærksomme på, at det, der foregår ikke sker efter nogen naturlov og at det faktisk ER landsforræderi.

  2. Ifølge O-D-I-N hjemmesiden er latterligt mange regeringsmedlemmer, borgmestre, politichefer, mediefolk og andre jøder. Det er der jo ingen, der tror på, og det skal de heller ikke. Sandheden om magtjøders enorme magt i samfundet er slem nok uden overdrivelser. Se blot på en enkelt som Soros.
   O-D-I-N hjemmesiden er velskrevet, men rablende på flere punkter. Det gør den skadelig som deltager i de nationaltsindedes kor. Den ser jøder under hver en busk og beviser ikke disse påstande overhovedet. En kritisk gennemgang af siden kan ses her:

   https://dagensblaeser.net/2018/08/19/nationalistens-guide-til-at-oedelaegge-alt-for-sig-selv-og-sine-ligesindede/

   1. Hvis landets ledere skal træffe de rigtige beslutninger, så skal alle fakta på bordet, også de ubehagelige og kontroversielle. Jødespørgsmålet bør undersøges og diskuteres sagligt og åbent. Også for jødernes egen skyld, så det ikke endnu en gang ender med, at de skal flygte.
    Men det er vigtigt, at der bliver fremlagt beviser, det er ikke nok med påstande.
    Og så ønsker jeg som moderator at stoppe diskussionen om jødernes rolle på lige præcis denne hjemmeside og i forbindelse med BORGERFORSLAGET. For vi ønsker at samle alle nationalt sindede om et projekt, der gavner os alle. Og jødespørgsmålet er særligt kendt for at sætte os mod hinanden.

    1. Kim, du har udfoldet censur på dette site ved at slette et sobert forsvar fra min side på et angreb på et dansk nationalt site o-d-i-n.net fra din far Knud Eriksen.
     Dermed er min support til dette initiativ ophørt, og jeg betragter jeres aktiviteter som en tilfælde af styret opposition.
     Hvis det ikke var tilfældet, ville du være for klog til at støtte uenighed mellem ærlige deltagere i frihedskampen.

 3. Mange tak for et godt initiativet. Det var på tide med dette forslag, lad os håbe, at det giver landsforræderne noget at tænke over! Opgørets time nærmer sig!

 4. Jeg synes landforræderi er et lidt for stærkt udtryk. Det får mange potentielle støtter til at lukke af. I Ungarn er der lige blevet vedtaget en lignende lov. Den siger vist bare, at det er ulovligt at hjælpe fremmede folkeslag med at bosætte sig i Ungarn. Ikke så megen voldsom retorik og det er lettere at sluge for flertallet af befolkningen. Lovgivning med tilbagevirkende kraft er også både juridisk kompliceret, alt for vidtgående og svært at finde støtte for. Men OK jeg har støttet initiativet, da jeg mener, at alle sådanne tilkendegivelser, hvor ubetydelige de end er enkeltvis, er med til at udtrykke opposition mod den førte politik.

  1. Du har ret i, at ordlyden på den ungarske lov vil være mindre provokerende for nogle. Men hvis vi bare laver en lov mod at hjælpe fremmede folkeslag med at bosætte sig i Danmark, så vil vi ikke få fokus på, at det er landsskadelig virksomhed, der foregår.
   Når nogle synes, at det er forkert at vogte Danmarks grænser, så er svaret til dem, at det naturlige i mange, mange år har været at sørge for, at grænserne blev respekteret. De åbne grænser er et uforsigtigt eksperiment, det er ikke normalen.
   På samme måde med landsforræderi: det har i mange, mange år været klokkeklart landsforræderi at begå handlinger, der er til fare for ens eget lands sikkerhed eller er i åbenlys modstrid med dets interesser. At importere hundredtusindvis af mennesker fra lav-IQ-områder som Mellemøsten og Afrika til et land, der mere og mere skal leve af viden og know-how, må siges at være i modstrid med landets interesser.
   Paludan har adskillige gange i valgkampen brugt ordet “landsforræder”. Det skal vi også gøre så ofte som muligt og passende, så det igen bliver normalt at anvende begrebet. Det skal igen være naturligt at forsvare sit land og dermed også naturligt at udpege dets fjender.

 5. Jeg har skrevet under på forslaget, men tager kraftigt afstand fra hetzen mod jøder, som omtales i visse indlæg.

  1. Sten Schou:
   Det kan retfærdigvis ikke kaldes “visse indlæg”, men kun indlæg fra Eigil Skovgaard Hansen (ESH). Jeg afsluttede den debat med en forklaring til alle om, hvorfor den var uønsket på hjemmesiden. ESH fortsatte med lignende indlæg, som jeg fjernede af de nævnte grunde, og jeg har blot ladet de indledende indlæg stå, så alle forstår sammenhængen. ESH er i øvrigt kun blevet censureret, når han ikke rettede sig efter henstillingen om at undlade diskussion af “Jødespørgsmålet” på siden. Et længere indlæg på hjemmesiden http://www.o-d-i-n.net angriber mig for denne censur, som jeg altså har fundet berettiget og nødvendig

 6. Den angribende artikel på ODIN.NET er i øjeblikket ikke til at finde via den hjemmeside, men er gemt på GOOGLE og findes let ved at taste http://www.landsforraederi.dk i søgefeltet. Jeg synes, den er interessant at læse for at danne sig et indtryk af ODIN-hjemmesiden og webmasterens argumenter. Der er også her link til en artikel, som kritisk gennemgår ODIN-hjemmesiden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *