Støt vigtigt borgerforslag, der vil gøre det helt og aldeles tydeligt for alle, hvilken farlig vej en person bevæger sig ind på ved at hjælpe fremmede til at overtage danskernes fædreland.

Her er forslaget, der kan samle alle Danmarks nationaltsindede. Lige meget, hvor du er placeret på den nationale fløj, så må dette forslag være interessant for dig. Konkret går forslaget ud på at modernisere straffelovens kapitel 12, så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark. Det er klart, at ytringsfrihed skal bevares fuldt ud, men ved grov agitation og indsats for fremmedes indflytning i Danmark, træder straffelovens kap. 12 i kraft. Hvis Straffelovens par. 266b fjernes, kan fri debat balancere yderfløjene og i så fald vil en lempeligere behandling af landsskadelig virksomhed kunne tillades.

Ordet ”landsforræder” er indtil nu blevet brugt som et kraftudtryk på linje med ordet ”racist”. Men det skal der laves om på nu. Læs hvad en ledende frihedskæmper fra Besættelsen, Jens Toldstrup, sagde i 1991 (uddrag af forsiden på DANSKEREN april 1991):

”Ordene landsforræder og landsforrræderi har en fæl klang. De bør anvendes med forsigtighed og omtanke. Men hvor længe kan man komme uden om dem?…….
Allerede den 2. Verdenskrig og den tyske besættelse af Danmark 1940-45 bragte forvirring i de tilvante begreber. En del danskere optrådte i forhold til besættelsesmagten på en måde, der svarede til det gamle begreb om landsforræderi. Men billedet sløredes ved, at hovedparten af landets ledere, politikerne, optrådte i en dobbeltrolle, hvor de på samme tid, som de hævdede at varetage nationens interesser, samarbejdede med besættelsesmagten på en måde, der fik dem til både at bekæmpe den danske modstandsbevægelse og at opmuntre til en del af de handlinger, de efter krigen stemplede som landsforræderi…..
Nutidens indvandringspolitik bidrager i virkeligheden til, ikke i en enkelt kortvarig handling, men gennem et langvarigt begivenhedsforløb, at bringe Danmark, eller til en begyndelse dele af det, i fremmedes vold. Resultatet søges besmykket med fintklingende fremmedord som »multietnisk« eller »multikulturelt« samfund, men de kan dog ikke skjule virkeligheden, der er den, at Danmark gradvis udleveres til fremmede folkeslag… Virkeligheden i dette svarer til, hvad der tidligere under andre forhold betragtedes og betegnedes som landsforræderi…”

I 1980 var der ca. 150.000 indvandrere og efterkommere.
I 1996 var der ca. 300.000 indvandrere og efterkommere.
I 2013 var der ca. 600.000 indvandrere og efterkommere.
(Kilde: Danmarks Statistik)

Tallene er højere i virkeligheden, da flere og flere efterkommere bliver kategoriseret som ”dansk af oprindelse”. Fordoblingstiden for denne eksponentielle udvikling er altså bare 16-17 år! Hvis vi fortsætter som hidtil, så kan vi lave følgende enkle fremskrivning:
I 2030 er der ca. 1.200.000 indvandrere og efterkommere.
I 2047 er der ca. 2.400.000 indvandrere og efterkommere.
Det er en demografisk katastrofe! Det skal stoppes, og første skridt er at tage et retsopgør med de (u)ansvarlige. De værste først.

Gå ind på www.borgerforslag.dk og støt forslag FT-02423 med følgende titel: ”Straffelovens Kapitel 12 moderniseres så det bliver landsforræderi at hjælpe fremmede etniske folkegrupper til varigt ophold i Danmark

www.landsforraederi.dk under opbygning.
Email: kontakt@landsforraederi.dk

🇬🇧🇺🇸
Promotion of mass immigration into Denmark must be punished as treason!

A group of concerned citizens of Denmark have proposed a change to the Criminal Code making it a treason to help foreign ethnic groups in obtaining permanent residence in the country. The Parliamentary Administration (Folketingets Administration) accepted the proposal for publication on the Parliament’s website on February 13, 2019. Citizens can now register their support and upon
achieving 50.000 votes, the proposal will be considered by the Parliament.

Today’s immigration policy will gradually but inexorably hand our country over to foreign peoples. Under the fine slogans of “multiculturalism” and “diversity” a ruthless conquest of our country by ethnically and culturally foreign peoples is being carried out. In 1980 there were just 150.000 immigrants and descendants. By 2013 the number exploded to 600.000. The real number is higher, as an increasing proportion of foreigners are classified in the statistics as Danish nationals. If the
current policies continue, a simple extrapolation of these numbers shows that in 2047 there will be 2.400.000 immigrants and their descendants in Denmark. For comparison, the present population of our country is less than 6 million.

This demographic catastrophe needs to be prevented and our proposal intends to achieve it through prosecution of individuals responsible as traitors.

Many ethnic Danes and Danish citizens have contributed and are contributing to the ethnic displacement of the native population of our country. These include many politicians, employees of humanitarian organizations, media leaders and prominent journalists. Throughout many years they have been aware of the consequences of unbridled mass immigration, yet they promoted it and concealed its dire consequences from the population.

Already in 1997 the judicial committee of The Danish Association (Den Danske Forening) prepared a proposal of the modernization of Chapter 12 of the Criminal Code classifying the promotion of immigration as treason. It was published with explanatory notes in 1998 (journal “Danskeren”, February 1998). This proposal is still, twenty years later, a fine bid for a much needed update of the Criminal Code.

Link to the proposal at the Parliament’s website